Tipus de marxes patològiques

Tipus de marxes patològiques

Marxa atàxica/tabètica:

Alteració de la coordinació de moviments voluntaris i l’equilibri.

Anatomia afectada: hi ha tres tipus d’atàxia:

  • Cerebel·losa: coordina el moviment.
  • Propioceptiva: origen neurològic, la informació de la planta del peu està afectada.
  • Vestibular: origen en l’oïda intern, involucrat en l’equilibri.

Com camina: marxa inestable sense coordinació en els moviments de les extremitats inferiors.

Al ser inestable necessita una base de sustentació àmplia, per això la marxa es caracteritza per un hemicos superior desviat cap endarrere i amb els braços separats.

Debilitat del quàdriceps:

Absència de flexió de genoll durant la fase inicial de recolzament i d’una exagerada extensió durant la resta de fases.

Anatomia afectada: debilitat del quàdriceps.

Com camina: col·locació del peu recolzat, en rotació externa; inclinació del tronc cap endavant, permetent al pes estabilitzar el genoll empenyent el maluc del membre afectat cap endarrere; elevació de la cadera.

Els extensors de la cadera i els flexors plantars del peu, actuen com a compensadors. Aquestes accions compensadores comencen en la fase final de l’oscil·lació i continua durant tot el recolzament. En la fase final de la oscil·lació pot estendre passivament el genoll.

Marxa espàstica / en tisores:

Anatomia afectada: lesió del feix piramidal.

Com camina: les cames es mouen endavant en sacsejades rígides, sovint acompanyades de moviments compensadors del tronc i dels membres superiors.

Adducció excessiva amb moviments alternants de la cadera durant el balanceig, creuant el membre que està en aquesta fase amb l’altre membre en fase de recolzament.

D’aquesta manera aconsegueix fer passos curts.

Marxa en equí var:

Flexió plantar excessiva.

Anatomia afectada:

  • Atròfia de la musculatura peroneal.
  • Contractura del tendó d’Aquil·les, del Tibial Posterior i dels tendons dels flexors llargs dels dits.

Com camina: de puntetes recolzant el costat extern del peu. L’angle femorotibial és igual o major a 25º.

Marxa en equí valg:

Flexió plantar excessiva.

Anatomia afectada: paràlisis o debilitat del tibial anterior.

Com camina: de puntes recolzant el costat intern del peu.

Marxa en trendelenburg:

Anatomia afectada: paràlisis del gluti mig.

Com camina: durant la fase de recolzament unilateral del costat afectat, hi ha un descens de la pelvis cap al costat contra lateral associat a una inclinació del tronc fins a la cadera compromesa, com a  mecanisme de compensació. Es a dir, que l’individu es veu obligat a trontollar cap el costat afectat per col·locar el centre de gravetat sobre la cadera. Aquest moviment s’anomena abducció o inclinació del gluti mig.

Marxa parkinsoniana:

Anatomia afectada: el pacient té escàs moviment del membre inferior per falta d’extensió generalitzada del turmell, el genoll, la cadera i el tronc.

Com camina: hi ha una disminució de la longitud del pas i una pèrdua de balanceig dels braços . Els pacients tenen problemes per iniciar el moviment, i per això es considera una marxa lenta en la qual arrosseguen els peus.

Normalment presenten una postura flexionada amb el centre de gravetat desplaçat cap endavant, factor que intervé en el risc de perdre l’estabilitat. Per restablir l’equilibri donen passos curts, que fa que el pacient augmenti la velocitat al caminar. Algunes vegades els pacients acabaran corrent i només es podran parar quan es creuin amb un objecte davant seu.

Marxa en peu caigut / estepaje:

Anatomia afectada: paràlisis o debilitat dels peronés.

Com camina: impossibilitat d’efectuar una flexió dorsal. Ha de pujar més la cama per no arrossegar el peu recolzant primer la punta.

Marxa per debilitat del gluti major:

Anatomia afectada: paràlisis o debilitat del gluti major.

Com camina: marxa trontollant caracteritzada per un desplaçament posterior del tòrax en el recolzament del taló per mantenir l’extensió de la cadera de la cama que adopta la postura.

El genoll es troba estès en tensió en la postura mitja, el que eleva lleugerament la cadera en aquest costat.

Marxa distròfica (pingüí):

Per distròfia de Duchenne.

Anatomia afectada: normalment per distròfia muscular (miopaties).

Com camina: marxa d’ànec, en equí.

Rotació de caderes en els dos costats en la fase postural de cada pas cap endavant per desplaçar el pes del cos.

Es produeix una exageració de lordosis lumbar al caminar o al romandre de peu.

Normalment provoca una dificultat per aixecar-se (signe de Gowler), i poden arribar a desenvolupar contractures en flexió dels membres i escoliosis.

Marxa hemiplègica / hemiparètica flàcida:

Trastorn motor en el qual es paralitza una meitat del cos, produït per una disminució o falta d’oxigen en alguna zona del cervell, la qual s’ha necrosat i el teixit cerebral de la zona afectada ha mort.

Anatomia afectada: falta de musculatura abductora.

Com camina: el membre inferior realitza un semicercle arrossegant el costat extern i la punta del peu, per tant, no sol haver recolzament del taló, el pacient només recolza amb la part anterior del peu.

El seu braç es troba en contacte amb el costat. L’avantbraç i la ma, per davant del tronc, estan en semi-flexió i pronació.

Deja un comentario

error: Contenido protegido.
Ir al contenido